TABELARVUTUSE KURSUS EDASIJÕUDNUTELE (MS EXCEL)

Дата начала – 10.07.18 17:00
Дата конца – 20.09.18 20:00
Продолжительность – 60 ак. ч.
Цена – 1,188.00€(с нсо)
Язык – Эстонский, Pусский
Категория – Компьютерные курсы
Место – Kooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg: kaks korda nädalas T,N: kl 17:00-20:00

Eesmärgid:

Süvendada ja laiendada praktiliste ülesannete kaudu oma teadmisi ja oskusi tabelarvutusprogrammi efektiivseks kasutamiseks.

1. õppekava nimetus: Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel)
2. õppekava rühm: Arvutikasutus
3. õpiväljundid:

Kursuse läbinu saab praktilised oskused, et kiirendada ja täiustada oma tööd tabelarvutusprogrammi koostamisel.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:arvuti kasutamise oskus
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 60 ak.t sh auditoorse töö osakaal 60 ak.t

6. õppe sisu:
• Tabelitega tööviiside optimeerimine.
• Valemid, aadressid.
• Absoluutaadresside ja nimede kasutamine.
• Töölehtede ja lahtrite kaitsmine.
• Andmetöötlus Excelis: sorteerimine, filtreerimine, kokkuvõtte tegemine, risttabelid.
• Diagrammide ja graafikute koostamine.
• Töö printimine, päis ja jalus.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

• Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
• Tehnikast:
– Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
– Dataprojektor
– Pabertahvel + töötavad markerid;
– Ekraan;
– Hea Wifi ühendus.

8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

• õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
• loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas
Koolitaja: Natella Mihhailova

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

NB! Võimalik on kursuse läbiviimine ka Teie ettevõttes kohapeal.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee