Vene keele kursused

Kursuse eesmärk: aidata kaasa vene keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest,
kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Vene keele kursused Jõhvis (Kooli 7, Jõhvi)


 

Vene keele A2-taseme kursus (algtase).

Õppekava saab tutvuda siin

Õppemaht: 80 akadeemlist tundi, sh 60 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd

Õp. Jelena Soolep, vene keele õpetaja

Maksumus:

individuaalõpe 33 EUR/tund

01.03.-30.08.2021

 


  

 

 


Väljund: MTÜ Jõhvi Koolituskeskuse tunnistus

Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

MTA-st on võimalik 20% tulumaksusoodustust tagasi saada.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

MTÜ Jõhvi Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisainformatsioon:

​tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee