Soome keele kursused

Kursuse eesmärk: aidata kaasa soome keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Soome keele kursused Jõhvis
Toimumiskoht: Kooli tn 7


Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi

Soome keele kursus algajatele.

Õp. Kaja Toikka soome keele ja kirjanduse õpetaja(MA)

Maksumus:
Tavagrupp (8-12 in) 300 EUR, minigrupp (5-7 in) 560 EUR, individuaalõpe 35 EUR / 1 ak.t


Soome keele kursus edasijõudnutele.

Õp.Kaja Toikka soome keele ja kirjanduse õpetaja (MA)

Maksumus:
Tavagrupp (8-12 in) 300 EUR, minigrupp (5-7 in) 560 EUR, individuaalõpe: 35 EUR / 1 ak.t


MTA-st on võimalik 21% tulumaksusoodustust tagasi saada.
Väljund: MTÜ Jõhvi Koolituskeskuse tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest
MTÜ Jõhvi Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisainformatsioon:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee