Prantsuse keele kursused

Kursuse eesmärk: aidata kaasa prantsuse keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-,
lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust


Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi

Prantsuse keele kursus algajatele (vene keele baasil) Grupi suurus: 8-12 inimestõp. Galina Kolganova saksa ja prantsuse keele õpetaja (MA) Maksumus: 550 EUR Individuaalkursus: 42 EUR / 1 ak.t

30 ak.t


Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest
NB! Pakume kursust ka individuaalkursusena, õppena minigrupis ja sisekoolitusena. Täpsem informatsioon: info@kvkoolitus.ee
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Rohkem informatsiooni koolituskaardi kohta leiate siit.

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee