Prantsuse keele kursused

Kursuse eesmärk: aidata kaasa prantsuse keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-,
lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust


Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi

Prantsuse keele individuaalkursus.

Õp. Galina Kolganova saksa ja prantsuse keele õpetaja (MA)

Maksumus 35 €/ak.tund


Väljund: MTÜ Jõhvi Koolituskeskuse tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest
Täpsem informatsioon: info@kvkoolitus.ee
MTÜ Jõhvi Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Rohkem informatsiooni koolituskaardi kohta leiate siit.

Lisainfo:

​tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee