Itaalia keele kursused

Kursuse eesmärk: aidata kaasa saksa keele oskuse omandamisele lähtuvalt keeletasemete nõudmistest,
kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust.


Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi

Itaalia keele kursus algajatele Grupi suurus: 5-12 inimest Õpetaja: I. CancialosiMaksumus: 330 EUR

30 ak.t


Kursuse eesmärk: aidata kaasa itaalia keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-,
lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.